Turnaj v šachu

Dne 28.1.2017 se uskutečnil v restauraci Sokolovna v Krásné šachový turnaj „O bílého koně“, který pořádal Klub seniorů Krásná. Turnaje se zúčastnilo celkem 14 účastníků z Krásné, Aše, Hranic a Chebu.
Vítězem se stal Petr Špreňar, na druhém místě se umístil Jaroslav Tiller a třetí místo obsadil Tomáš Bajcar.

Čarodějnice

V sobotu 30.dubna 2016 v 17.00 se v prostorách u místní školky začaly slétat čarodejnice všeho věku a druhu. Konalo se totiž jako každý rok  setkání těchto nepěkných bytostí, aby se pěkně pospolu zaregistrovaly, uvařily si kouzelný lektvar a pak následně putovaly dlouuuhým průvodem na konečné stanoviště.

Velikonoční zajíček

Kdo si udělal v sobotu 2.4. čas a přišel na pozvání krásenského dětského klubíku na místní hřiště, ten nemohl litovat. Zdařilá akce se zajíčkem, kterou pořádaly maminy z tohoto seskupení, byla potěšením nejen pro děti. Když jsme byly osloveny, zda při akci pomůžeme, neváhaly jsme. Krásňačky tak nabídly přítomným dětem ale i dospělákům činnost v tzv. tvořivých dílničkách. V prostorách fotbalových šaten se vytvářeli věnce a hnízda z březových větví, papírové květiny, ptáčci, skořápky ze sádrového obvazu. Učilo se i vázat dekorační mašle. Čtyři hodiny příjemného tvoření utekly a zhotovené výrobky si všichni odnášeli jako památku na toto příjemné odpoledne.

Jarmark v Hazlově

Krásňačky si jely užít velikonočního jarmarku v Hazlově. V sobotu 19.3. jsme přijaly pozvání od hazlovských žen a jely jsme si udělat radost tvořením všeho, co je spojeno s jarem nebo velikonocemi. Nelitovaly jsme, protože pestrost dílen na jarmarku byla nad naše očekávání. Domů jsme odjížděly velmi spokojené, s vlastnoručně zhotovenými výrobky a s novými nápady.

Ježíškova cesta

JEŽÍŠKOVA CESTA
JAKO ŽÁDNÁ ZE STA
ROUBENÁ JE STROMAMA, STROMAMA
KDYŽ JDU PO NÍ V ZIMĚ
PRIMA JE VŠEM I MĚ
SOTVA PLETEM NOHAMA.

NA KONCI TÉ CESTY TRNITÉ
STOJÍ INFO JAKO HRAD, JAKO HRAD
VŠICHNI SE TAM SEŠLI, SOTVA SE TAM VEŠLI
ZAČLI SOBĚ NOTOVAT...

Stavění Máje

Dne 30. 4. 2016 proběhne v areálu restaurace Sokolovna v Krásné tradiční stavění Máje. Všichni jste srdečně zváni na průvod čarodějnic, stavění Máje, pálení čarodějnice a posezení s hudbou u ohně a občerstvením. Akce končí o půlnoci.

Geiselwind

Nezapomenutelné zážitky v zábavním parku Geiselwind v SRN prožijete, pokud s námi pojedete na tento celodenní výlet. Zpříjemníte tak svým dětem, ale i sobě začátek nového školního roku. V tomto parku naleznete bezpečnou zábavu všeho druhu, která je určena úplně všem věkovým kategoriím.

Vernisáž Újezd a Štítary

Vážení občané Krásné a milovníci zdejší historie,
dovolujeme si Vás všechny pozvat na vernisáž "Zmizelé obce na Ašsku - Újezd a Štítary",
která se koná dne 3. března od 17.00 v muzeu v Mikulášské ulici.


Osobnost Karlovarského kraje 2015

Prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška, zakladatelka stacionáře pro děti se zdravotním postižením Věra Bráborcová, krajský radní Edmund Janisch a starosta Krásné Luboš Pokorný získali ocenění v anketě Osobnost Karlovarského kraje roku 2015.