Žádosti a formuláře

Přiznání k poplatku za psa

PesPřiznání k poplatku za psa
Povinnost přihlásit psa je ihned, jak si jej pořídíte. Poplatek však platíte až po šesti měsících stáří psa.

Žádost o přidělení bytu

BytŽádost o přidělení bytu
Žadatel prohlašuje, že je osobou příjmově omezenou dle §2 písm. f) vyhlášky č. 146/2003 Sb., jejíž průměrný měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné ČSÚ, v případě 2. osoby s dalšími členy domácnosti prohlašují žadatelé, že průměrný měsíční příjem domácností nepřesáhl v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné ČSÚ. Žadatel dále prohlašuje, že nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni.