CSS - Tisková zpráva č.2

Centrum společných služeb
Realizace projektu: 1.7.2016- 30.6.2019
Registrační číslo projektu: CZ 03.4.74/0.0/0.0/15-019/0003017

Milí obyvatelé regionu DSO - Sdružení Ašsko, vydáváme druhé číslo Informačního zpravodaje, ve kterém byste měli najít užitečné informace o naší činnosti. Zároveň Vás prosíme o Vaše dotazy, nové náměty či připomínky, abychom i od Vás dostávali zpětnou vazbu a mohli se Vám blíže přizpůsobit. Přejeme Vám příjemné čtení a budeme se těšit na vaše náměty.

Naše obec zavádí Mobilní rozhlas!


Vážení občané obce Krásná,

Zastupitelstvo obce se rozhodlo vyzkoušet moderní systém pro informování vás, občanů... Ne každý má možnost denně prohlížet obecní stránky, číst úřední desku, nebo mu nebyl doručen letáček o chystané kulturní akci. A proto se vedení obce rozhodlo, přínést potřebné informace téměř až k vám domů a to díky mobilnímu telefonu...
*** Od spuštění rozhlasu (31. 1. 2017) se registrovalo již 91 občanů, což je 16,6%. Pro efektivní provoz je zapotřebí alespoň 20% obyvatel ***

Bruslení

Zaměstnanci obce Krásná upravili plochu krásenského rybníku k bruslení. Počínaje dnešním dnem bude plocha ve večerních hodinách osvětlena. Síla ledu je dostačující, ale kvalita ledové plochy je bohužel velice špatná...

Bourání ve Štítarech

Bourání opuštěných panelových domů ve Štítarech je v plném proudu. Projekt na zbourání je financován z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Recyklace v naší obci

Certifikát k „Environmentálnímu vyúčtování za rok 2015“. Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklacevysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných občany vaší obce, vašeho města.
Díky Environmentálnímu vyúčtování přesně uvidíte, kolik jste uspořili elektrické energie,energetických surovin, primárních surovin a pitné vody. Vyčíslili jsme i váš podíl na snížení produkcenebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů.