Ceník pronájmů

Ceník za využívání sportovního areálu Krásná

Pronájem fotbalového areálu (travnatá plocha, kabiny) 1500,- Kč / den
Pronájem fotbalového areálu (travnatá plocha) 700,- Kč / den
Pronájem společenské místnosti (pro trvane nežíjící v Krásné) 600,- Kč / den
Pronájem společenské místnosti (pro trvane žíjící v Krásné) 300,- Kč / den
Pronájem běžecké dráhy 200,- Kč / den

V případě dlouhodobějšího nájmu, nájmu pro sportovní aktivity dětí, škol a neziskových organizací je možné domluvit individuální podmínky užívání sportovního areálu