Kotlíková dotace

Projekt:
Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Karlovarském kraji
v rámci OP ŽP 2014-2020
Kotlíkové dotace I.


Další informace a kontakty naleznete přímo na stránkách Karlovarského kraje.