Obecně závazné vyhlášky


OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krásná.

OZV č. 1 /2015, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky

OZV č. 1 /2014, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV č. 1 /2013, o místních poplatcích

PDF ico 1
OZV o místních poplatcích (ZRUŠENA ČÁST II. - Poplatek ze psů, vyhláškou č. 1/2015)

Schválena: 16. 5. 2013
Účinnost: 3. 6. 2013

OZV č. 1 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

PDF ico 1
ZRUŠENO OZV č. 1/2015 ze dne 22. 1. 2015
Tato vyhláška ruší OZV č.1/2005, o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu...

Schválena: 6. 12. 2012
Účinnost: 1. 1. 2013

OZV č.2 /2009, o zrušení OZV č.1/2008

PDF ico 1
Tato vyhláška ruší OZV č.1/2008, o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti.

Schválena: 5. 11. 2009
Účinnost: 30. 11. 2009

OZV č.1 /2009, o ÚPO Krásná

PDF ico 1
Schválena: 2. 7. 2009
Účinnost: 21. 7. 2009

OZV č.3 /2007, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

PDF ico 1
Tato vyhláška ruší OZV č. 1/1996, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v obci.

Schválena: 8. 11. 2007
Účinnost: 18. 12. 2007

OZV č.2 /2007, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

PDF ico 1
ZRUŠENO!
Nahrazena OZV č. 1/2013

Schválena: 8. 2. 2007
Účinnost: 1. 3. 2007

OZV č. 1 /2007, o místních poplatcích

PDF ico 1
ZRUŠENO!
Nahrazena OZV č. 1/2013

Schválena: 8. 2. 2007
Účinnost: 1. 3. 2007

OZV č. 1 /2006, o společném školském obvodu základní školy

PDF ico 1
Schválena: 12. 1. 2006
Účinnost: 13. 1. 2006

OZV č. 2 /2004, o závazné části územního plánu sídelního útvaru Krásná

PDF ico 1
Schválena: 13. 5. 2004
Účinnost: 29. 5. 2004

OZV č. 1 /2004, požární řád obce

PDF ico 1
Schválena: 8. 1. 2004
Účinnost: 1. 2. 2004

OZV č. 1 /2002, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

PDF ico 1
ZRUŠENO!
Nahrazena OZV č. 2/2015

Schválena: 7. 2. 2002
Účinnost: 26. 2. 2002

OZV č. 2 /1997, o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

OZV č. 1 /1997, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky