Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.

logo

Plán zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce zasedá v zasedací místnosti v následujících termínech:
19. ledna, 16. února, 16. března, 20. dubna, 18. května a 15. června  od 16.hodin.

Vesnice roku 2015

Vesnice CR

Společně v předvánočním čase

  • EU Nachbar EE logo
    Společný přeshraniční projekt

Co nás ještě čeká a co už je za námi?

Vážení spoluobčané,
protože se nám nahromadilo spoustu aktualit, přinášíme Vám nyní přehled těch hlavních a nejzajímavějších událostí, které se již uskutečnily, nebo se v tomto roce uskuteční.
Obecní úřad Krásná

Kinder-školka Krásná-Adorf je úspěšně za námi

Mateřská škola Krásná a MIKITA Adorf - to jsou partnerské školky, které od září 2013 do konce března 2014 spolupracovaly na přeshraničním projektu Kinder-školka Krásná-Adorf. Tento projekt měl pomoci dětem nakouknout do sousední země, naučit se pár slovíček a v neposlední řadě nabídnout zábavu. Proto jeho součástí byly nejen jazykové animace v obou školkách, ale také výlety a výměnné pobyty.

Realizace úprav veřejných prostranství

V případě, že bude obec úspěšná s žádostí o dotaci z ROP Severozápad, bude v letošním roce realizovat projekt „Realizace úprav veřejných prostranství obce Krásná“. Tento projekt navazuje na již hotovou část zeleně a mlatových cest, která byla realizována v minulém roce v „centrální“ části obce před mateřskou školou.

Cestovní maškarák


Cestovní maškarák, aneb maskované jaro...
...kvůli hnusu na nebíčku, odvoláváme dnešní maškarák. Snad o Velikonocích mudeme moci maskovaně hledat zajíčka a jeho vajíčka!

Krásenské buchty

Vánoce 2013

Příjemnou předvánoční neděli zažili obyvatelé a obyvatelky Krásné, Adorfu a též přespolní návštěvníci na akci nazvané Advent u Weihnachtstromečku, kterou pořádala obec Krásná ve spolupráci se sousedním městečkem Adorf, a to v rámci akce “Advent u Weihnachtsstromečku“ spolufinancovaného Evropskou unií z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 – Fond malých projektů.
15. prosince se všichni sešli na budoucí návsi u mateřské školky, kde mohli nakupovat na malém vesnickém jarmarku. U stánků se dalo nakoupit cukroví, vánoční dekorace, náušnice… vše vlastnoručně vyvedené a téměř za hubičku prodávané. V kostýmech prodávaly Krásenské buchty, Klub Krásňaček a Joker.

Sdružení Ašsko v roce 2013

Dobrovolný svazek obcí Sdružení Ašsko, který je tvořen městy Aš a Hranice a obcemi Hazlov, Krásná a Podhradí, funguje již od roku 1999. I v roce 2013 se mikroregion snažil využít své výhodné polohy pro realizaci projektů přeshraniční spolupráce. Sousedství s Bavorskem a Saskem mu totiž umožňuje čerpat dotace jak z bavorského přeshraničního programu tak saského.

První krásenská koukačka

Mezi Vánocemi a Silvestrem se krásenské rodiny, inspirované německými sousedy, rozhodly absolvovat cestu mezi svými vánočními stromky. Staly se testovacím vzorkem nové místní tradice, kterou by chtěly i dále v době vánoční společně s dalšími novými zájemci z řad místních obyvatel pěstovat. Akci nazvaly Krásenská koukačka. A v čem ona koukačka tkvěla?

Ježíškova cesta

JEŽÍŠKOVA CESTA
JAKO ŽÁDNÁ ZE STA
ROUBENÁ JE STROMAMA, STROMAMA...
KDYŽ JDU PO NÍ V ZIMĚ
PRIMA JE VŠEM I MĚ
SOTVA PLETU NOHAMA…

Nově přidány fotografie...