Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.

logo

Plán zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce zasedá v zasedací místnosti v následujících termínech:
19. ledna, 16. února, 16. března, 20. dubna, 18. května a 15. června  od 16.hodin.

Vesnice roku 2015

Vesnice CR

Společně v předvánočním čase

  • EU Nachbar EE logo
    Společný přeshraniční projekt

Projekt Krásná s Adorfem odmalička spolu pokračuje

V letošním školním roce navázala krásenská mateřinka na loňskou úspěšnou spolupráci s adorfskou školkou Mikita, která byla realizována z projektu Kinder-školka Krásná-Adorf, spolufinancovaného z programu přeshraniční spolupráce Cíl3 Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007-2013 – Fond malých projektů a Fondem Budoucnosti. V říjnu proběhla dvě výměnná setkání a to nově v rámci programu Odmalička, který je financován Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem.

Krásenský Vánoční strom od Krásňáka

Vedení obce Krásná, (ale určitě i místní obyvatelé), chce vyjádřit velké díky panu Karlovi Tichému, který věnoval Vánoční stromek na naší novou náves.

Děkujeme!

Čerti a čertidla vařili povidla a Mik, Miku, Mikuláš s nimi přišel na koláč

Obec Krásná děkuje všem, kteří se podíleli na vesnických Mikulášských obchůzkách. Jedná se o místní hasiče, kteří ve dvou partách během pátečního odpoledne a večera navštívili každý dům, kde přebývají děti do deseti let, a také o Krásenské buchty a p. Scholz, jež připravily mikulášskou nadílku. Tentokrát byl krásenský Mikuláš s andělíčkem a čertem nadělovat u téměř sedmdesáti malých místních obyvatel. Větší děti dostaly od obce balíček klasického sladkého a ovocného ražení, pro maličká dítka do jednoho roka se v něm skrývalo puzzle a sovičkové ohřívátko rukou.

Buchty a dýně, světlušky a víly…

Už po sedmé se v Krásné u Aše uskutečnila na konci října Světlušková procházka zakončená vyhlášením soutěže Krásenská buchta. Večer po setmění se malé světlušky a světlušáci (neboli děti s lampionky) se svými rodiči, prarodiči, sešli u místní školky, odkud vyrazili za světluškovými vílami, jež sem dorazily na osvětlených koních, za královnou podzimu. Průvod připomínající obřího světelného hada, tiše se pohybujícího Krásnou, se vydal silnicí mezi zahrádky na pole. Cesta byla lemována svíčkami a vyřezávanými dýněmi, hořícími pařezy a loučemi. Na kopci u obří dýně na všechny čekala královna podzimu, která přivítala příchozí, popřála jim krásný zbytek podzimu a předala jim malý dárek, který měl dětem alespoň chvíli svítit a připomínat usínající sluníčko.

Zasedání zastupitelstva

Ve čtvrtek 6. 11. 2014 zasedalo nově zvolené zastupitelstvo obce. Na svém ustavujícím zasedání složili všichni zvolení zastupitelé slib, volil se starosta a místostarosta a dále byli zvoleni členové kontrolního a finančního výboru. Starostou obce byl zvolen Luboš Pokorný a místostarostou Ferdinand Paprsek.
Celkový přehled o zastupitelích obce a složení výborů obce naleznete v hlavním menu pod položkou ZASTUPITELSTVO OBCE (odkaz), kde se budou nově uveřejňovat i všechny zápisy zastupitelstva v elektronické podobě.

Krásná s Adorfem odmalička spolu

Ve školním roce 2013/2014 proběhl ve spolupráci partnerských školek MŠ Krásná a Mikita Adorf projekt Kinder-školka Krásná-Adorf. Jednalo se výměnné pobyty, na kterých děti poznávaly zvyky sousední země (Vánoce, Velikonoce), podnikaly společné výlety (Zoo Plzeň, plavba parníkem na přehradě Pöhl) a v neposlední řadě si hrály  se stejně starými dětmi, které sice nemluvily stejným jazykem, společnou řeč ale při hrách našly.

Anotace k projektu z ROP NUTSII Severozápad

Název projektu: Hazlovské centrum sportu a volného času
Realizátor: Obec Hazlov
Finanční zdroj: Regionální operační program NUTS Severozápad
                        2. Integrovaná podpora místního rozvoje
                        2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Celkové náklady projektu: 19.197.919,03 Kč
Dotace z rozpočtu RR SZ (ze strukturálního fondu ERDF): 15.981.741,51 Kč
Termín realizace projektu: 1. 5. 2014 – 2. 7. 2015

Poděkování voličům

Vážené obyvatelky a vážení obyvatelé Krásné,
chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši hojnou účast na komunálních volbách. Děkujeme také za hlasy, jimiž jste nás podpořili. Je to pro nás velká pocta a zároveň velký závazek. Je zřejmé, že mnohým z Vás není budoucnost naší obce lhostejná a že, stejně jako my, chcete, aby se Krásná dále rozvíjela, vzkvétala, aby se tu příjemně žilo dětem, dospělým i seniorům. O to budeme v následujících čtyřech letech opět usilovat.
Doufám, že naše práce bude mít další viditelné výsledky a Krásná bude čím dál krásnější. Zcela jistě uvítáme všechny vaše podněty a vyslovená přání, ať už přímo na úřadě či na webových stránkách a krásenském facebooku.
Přejeme Vám klidně strávený podzim,
Zastupitelé obce Krásná

Oranžová stuha obce Krásná

Obec Krásná opět slavila úspěch v soutěži Vesnice roku 2014. K zelené, modré a bílé stuze v letošním kole soutěže přidala i poslední stuhu do sbírky a to stuhu oranžovou.

Krásenský kros

Dne 21. 6. 2014 proběhne další ročník Krásenského krosu. Tentokráte se jej mohou zúčastit nejen jednotlivci, ale celé rodiny. Presentace je od 8:30 a starty závodů pak v 9:00, 10:00 a 11:00 hodin. Drobné občerstvení zajištěno.