Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.

logo

Plán zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce zasedá v zasedací místnosti v následujících termínech:
19. ledna, 16. února, 16. března, 20. dubna, 18. května a 15. června  od 16.hodin.

Vesnice roku 2015

Vesnice CR

Společně v předvánočním čase

  • EU Nachbar EE logo
    Společný přeshraniční projekt

Partnerství projektu

Obec Krásná je partnerem projektu „Vybudování zázemí pro komunitní život v obci Staré Sedlo“ (reg.č.: CZ.1.09/2.2.00/70.01091), realizovaného Obcí Staré Sedlo za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj

Zábava v duchu Valentýna

Místní Sokolovna se již čtvrtým rokem stala místem konání Krásenské zábavy. Letošní rok nebyl ochuzen o nápadité téma, a protože bylo 14. února, rytmus zábavy se řídil Valentýnem, konkrétně Valentýnem černorudým. Přesto, že tradice této veselice není nijak předlouhá, všeobecně se ví, že je o ni veliký zájem.

Biatlon

V neděli 8.2.2015 proběhl v Krásné druhý ročník Krásenského Biatlonu. Závodů se zúčastnilo pět družstev, z nichž čtyři byla složena z místních borců a jedno družstvo dorazilo z Plesné. Družstva si to  mezi sebou rozdala ve štafetě na  4 x 1600 m.

Pozdrav z Polska

Určitě máte v živé paměti Vánoční pouštění balónků štěstí. O tom, že létající balónky mohou urazit dalekou cestu nás přesvědčují došlé odpovědi "nechtěných" adresátů...

Zrušení poplatků za odpad a ze psů

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22. 1. 2015 schválilo Obecně závaznou vyhláškou č.1/2015 zrušení poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů. Od letošního roku se tyto poplatky již nevybírají a systém svozu zůstává zatím nezměněn.

Nová silnice do „Kamenky“

Na silnici vedoucí z Krásné do Kamenné osady k rybníku zvanému Černý Luh byl v druhé polovině listopadu opraven asfaltový povrch položením nové obrusné vrstvy. Opravy stály jeden milion korun, polovinu uhradila Obec Krásná v tomto roce, za pomoci dotace ve výši 160 tisíc korun z Karlovarského kraje. Pokračuje tak plánovaná oprava komunikací v Kamenné osadě. V příštím roce proběhne oprava i posledního úseku mezi rozcestím a Smrčinami.
(anpo)

Sdružení Ašsko v roce 2014

Města Aš a Hranice a obce Krásná, Podhradí a Hazlov – sdružené od roku 1999 do nejzápadnějšího mikroregionu České republiky – Sdružení Ašsko, spolupracovala i v roce 2014. Tento rok byl všeobecně ve většině členských obcí ve znamení čerpání posledních finančních prostředků v rámci programového období 2007-2013.

Co je nového v "naší" školce?

Rádi bychom Vám připomněli, že pokud se zajímáte o dění v mateřské školce, můžete navštívit jejich webové stránky, na kterých se dozvíte spoustu zajímavých informací z každodeního života ve školce, o plánovaných akcích a v neposlední řadě můžete i nahlédnout do fotogalerie. A zde již slíbený odkaz na webové stránky MŠ Krásná

Krásenský krteček z odpadu vyhrál druhé místo

Společnost EKOKOM ve spolupráci s Karlovarským krajem na podzim vyhlásila výtvarnou soutěž  „Hrajeme si s odpady“ pro děti z mateřských, základních a středních škol v tomto regionu. Tématem bylo netradiční zpracování odpadních obalových materiálů. Výtvarného klání se zúčastnila i dítka z krásenské školky, která za pomoci svých učitelek vyrobila krtečka.