Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.

logo

Plán zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce zasedá v zasedací místnosti v následujících termínech:
19. ledna, 16. února, 16. března, 20. dubna, 18. května a 15. června  od 16.hodin.

Vesnice roku 2015

Vesnice CR

Společně v předvánočním čase

  • EU Nachbar EE logo
    Společný přeshraniční projekt

Rozpis Jiskra Aš-Krásná B

Fotbal v Krásné ještě úplně neskončil...

Zastupitelstvo obce schválilo (z důvodu ukončení činnosti týmu 1.FC Krásná) pronájem hřiště za účelem tréninků a zápasů TJ Jiskra Aš-Krásná B.

Nová Obecně závazná vyhláška

Dne 8. 6. 2015 nabyla účinnost nová OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krásná. Tato OZV ruší předchozí vyhlášku č. 1/2002. Obecně závazné vyhlášky najdete na stránkách obce v sekci Obecní úřad/ Obecně závazné vyhlášky.

Krásná s Adorfem opět spolu

I v letošním školním pokračovala přeshraniční spolupráce mateřinek z Krásné s adorfskou školkou Mikita, tentokráte v projektu z názvem „Krásná s Adorfem opět spolu“  v rámci programu Odmalička. Projekt navazuje na dřívější spolupráci, která probíhala jednak za podpory programu přeshraniční spolupráce Cíl3 Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007-2013 – Fond malých projektů a Fondem Budoucnosti jednak Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. I tento projekt je spolufinancován Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem.

Požární poplach

Na konci minulého týdne byla jednotka povolána ke dvěma požárům. Nejprve to bylo v pátek do Hazlova a den na to k bývalému OD Prior v Aši.

Oznámení pro stavebníky a majitele nemovitostí

Stavebníci a majitelé nemovitostí mohou získat informace a nabídky pro své záměry na výstavbu a opravy domů na stavební výstavě Stavíme, Bydlíme, která se koná v pátek 15. a v sobotu 16. května 2015 v Hotelu Thermal v Karlových Varech.

Poděkování za Dětský den

Obec Krásná děkuje všem, kteří se podíleli na včerejším Dětském dni na fotbalovém hřišti - Sdružení dobrovolných hasičů Krásná, Slévárně Heunisch, společnosti Petainer, Komerční bance a p. Vorochtové, Krásenským buchtám, L. Povondrové a L. Čokinové, I. Trochové, její sestře a přátelům, paintballistům a M. Kundtové, Lucce Polákové a Jindřichovi Novákovi, Travel Free shopu, p. Roupcovi a R. Řezáčové, Š. Kovandové, N. Vavříkové, p. Ž. Pilingové, p. H. Lucákovi, TOOM Baumarkt Selb a D. Jeníčkovi, všem obyvatelům Krásné, kteří se na Železnou sobotu zbavili kovového odpadu, za nějž byly nakoupeny ceny k atrakcím, a také všem, kteří darovali plyšáky do Plyšákového secondhandu, Mokřinským rytířům, zaměstnancům Obce Krásná a Karel Ašler o.s.

Lesy ČR - Výzva

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Doporučení občanům:

Nevstupujte dnes ani v několika následujících dnech do lesa