Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.

logo

Plán zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce zasedá v zasedací místnosti v následujících termínech:
19. ledna, 16. února, 16. března, 20. dubna, 18. května a 15. června  od 16.hodin.

Vesnice roku 2015

Vesnice CR

Společně v předvánočním čase

  • EU Nachbar EE logo
    Společný přeshraniční projekt

Ježíškova cesta

Na zimní cestu plnou úkolů a překvapení zvou místní Krásňáci své sousedy blízké i vzdálené, ale  i přespolní zájemce.

Krásenská buchta

V pátek, 30. října, Krásnou tiše proplul obří osvícený had plný malých světlušek a světlušáků – dětí třímajících lampionky a putujících se svými rodiči a prarodiči za vílí královnou podzimu. Průvod vycházel z nové krásenské návsi, kam si děti přivolaly světluškové víly na malých konících, aby je dovedly na podzimní kouzelný kopec  blízko místní sokolovny.

Příprava na vyhlášení Vesnice roku

V podvečer před slavnostím vyhlášením Vesnice roku se v plném nasazení posledních sil připravovala dekorativní výzdoba na stoly. Závěrečné zdobení a úpravy ve stanu proběhly v pátek v brzkých ranních hodinách. V.C.

Školka na cestě za německými kamarády do Adorfu

aneb Krásná s Adorfem i nadále spolu.

Ve středu 7. 10. 2015 vyrazily děti z krásenské školky v doprovodu paní učitelek a maminek za svými německými kamarády do mateřské školky Mikita v Adorfu.
Obě školky tak navázaly na spolupráci v uplynulých letech, kdy se díky získaným finančním prostředkům jak z Euregia Egrensis, tak z Česko-německého fondu budoucnosti a Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem mohla pravidelná setkání dětí uskutečňovat. Setkání plánovaná pro letošní podzim a zimu jsou zaštítěna projektem s názvem „Krásná s Adorfem i nadále spolu“.

Slovo starosty obce

Nejmilejší Krásňáci, všichni přátelé naší obce a obyvatelé a vedení všech blízce i dalece sousedních českých i německých měst a obcí a Karlovarského kraje, chtěl bych poděkovat za Vaši neutuchající podporu a pomoc ve všech stádiích soutěže Vesnice roku 2015. Porota ocenila naši sounáležitost, a ačkoliv byly a jsou všechny soutěžící vesnice naprosto skvělé a vyrovnané a opravdovými vítězi jsou všichni bez rozdílu, na nás se štěstí trošku víc usmálo.

Setkání s nimi bylo velmi  příjemné, inspirativní, veselé a plodné - vznikla např. i myšlenka na setkání obcí, v nichž se hraje divadlo. Moc děkuji všem, kteří hlasovali pro naši obec v kategorii Cena veřejnosti, v níž jsme získali druhý nejvyšší počet hlasů za další úžasnou obcí Babice. Děkuji také celostátní porotě, měla před sebou velice těžká rozhodnutí, byla velmi vstřícná a zapojující se, jsou to odborníci na svém místě. Moc si cením toho, že se aktivně zapojujete do dění v obci, bez Vás bychom se do finálové třináctky nikdy nedostali.

Děkuji tedy ještě jednou všem občanům Krásné, místním spolkům a seskupením, zastupitelstvu, podnikatelům, zaměstnancům obecního úřadu a všem ostatním podporujícím příznivcům, díky nimž celá Krásná žije na 200% a získala ocenění Vesnice roku 2015. Účast v celostátním kole nás všechny ještě víc posílila a vlila do všech našich žilních kilometrů novou energii pro další rozvoj naší vesnice a celého regionu.

Luboš Pokorný, starosta

Celostátní hodnocení vesnice roku

Dne 30.8.2015 k nám zavítá celostátní komise na hodnocení soutěže Vesnice roku 2015. Komise u nás pobude v čase od 15.00 do 19.00 hod., a bude hodnotit jak se u nás žije, jak to u nás vypadá a co se u nás dá dělat. Budeme velice rádi, když komisi společně s námi v 15.00 u úřadu přivítáte a svým upraveným okolím kolem domů ji přesvědčíme, že si nějaké ocenění určitě zasloužíme...
Luboš Pokorný
starosta obce

Děti z Františkových Lázní na výletě v Krásné.

Dům dětí a mládeže ve Františkových Lázních jako každý rok pořádá během velkých prázdnin několik týdenních příměstských táborů. S dětmi z jednoho z nich jsme navštívili v rámci táborové hry – Indiáni od jezírka,  naší obec Krásnou. Ta se k tomuto tématu přímo nabízela.

KRÁSNÁ vesnice roku 2015

NAŠE obec KRÁSNÁ získala po vítězství v krajském kole i nejcenější kov v republikovém finále! Ze třinácti obcí - vítězů krajských kol zvolila hodnotící komise v Luhačovicích právě nás! A tak si z rukou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové mohl převzít pan starosta Luboš Pokorný vítězné ocenění.

Vesnice roku

Vesnice roku
 
Vesnicí roku není každá ves
může jí být i ta, kde neštěkne ani pes.
Není to místem ani rozlohou
není to zrovna modrou oblohou.
 
Když se však spojí chuť a píle
nastanou blažené chvíle.
Když nelení vedení, obec začne vzkvétat,
nápady a projekty vzduchem začnou létat.
 
Vydalo se cestou na dlouhé míle
aby nás pak dovedlo do šťastného cíle.
S pomocí a oddaností spolehlivých lidí
přespolní i místní, všichni to teď vidí.
 
Ministerstvo, Spolky, Svazy
celý Karlovarský kraj,
slavnostně tak daly povel:
Téhle obci, hudbo hraj!
 
Díky vstřícný starosto, že Vás tady máme,
už teď si pište za uši – nikdy Vás nedáme!
 
Vlasta Cicková
Krásná 312