Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.

logo

Plán zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce zasedá v zasedací místnosti v následujících termínech:
19. ledna, 16. února, 16. března, 20. dubna, 18. května a 15. června  od 16.hodin.

Vesnice roku 2015

Vesnice CR

Společně v předvánočním čase

  • EU Nachbar EE logo
    Společný přeshraniční projekt

Den požární bezpečnosti
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, pořádá v pátek 13. 5. 2016 "Den požární bezpečnosti" na nově zrekonstruované požární stanici v Aši.

Stavění Máje

Dne 30. 4. 2016 proběhne v areálu restaurace Sokolovna v Krásné tradiční stavění Máje. Všichni jste srdečně zváni na průvod čarodějnic, stavění Máje, pálení čarodějnice a posezení s hudbou u ohně a občerstvením. Akce končí o půlnoci.

Velikonoční zajíček

Kdo si udělal v sobotu 2.4. čas a přišel na pozvání krásenského dětského klubíku na místní hřiště, ten nemohl litovat. Zdařilá akce se zajíčkem, kterou pořádaly maminy z tohoto seskupení, byla potěšením nejen pro děti. Když jsme byly osloveny, zda při akci pomůžeme, neváhaly jsme. Krásňačky tak nabídly přítomným dětem ale i dospělákům činnost v tzv. tvořivých dílničkách. V prostorách fotbalových šaten se vytvářeli věnce a hnízda z březových větví, papírové květiny, ptáčci, skořápky ze sádrového obvazu. Učilo se i vázat dekorační mašle. Čtyři hodiny příjemného tvoření utekly a zhotovené výrobky si všichni odnášeli jako památku na toto příjemné odpoledne.

Velikonoční radovánky s kamarády z Adorfu

Tak jako se zvířátka probouzejí ze zimního spánku, probudila se po zimní přestávce i spolupráce krásenské a adorfské školky. Na březen byla v rámci projektu „Krásná a Adorf rostou spolu“ připravena dvě setkání týkající se oslavy jara a Velikonoc.

Jarmark v Hazlově

Krásňačky si jely užít velikonočního jarmarku v Hazlově. V sobotu 19.3. jsme přijaly pozvání od hazlovských žen a jely jsme si udělat radost tvořením všeho, co je spojeno s jarem nebo velikonocemi. Nelitovaly jsme, protože pestrost dílen na jarmarku byla nad naše očekávání. Domů jsme odjížděly velmi spokojené, s vlastnoručně zhotovenými výrobky a s novými nápady.

Geiselwind

Nezapomenutelné zážitky v zábavním parku Geiselwind v SRN prožijete, pokud s námi pojedete na tento celodenní výlet. Zpříjemníte tak svým dětem, ale i sobě začátek nového školního roku. V tomto parku naleznete bezpečnou zábavu všeho druhu, která je určena úplně všem věkovým kategoriím.

Čištění řeky Ohře

Aktualizováno:
Vážení partneři a přátelé MAS 21, o. p. s.,
spolu s ostatními MAS Karlovarského kraje v letošním roce zaštítíme pod Krajskou sítí místních akčních skupin dobrovolnickou akci „Čištění řeky Ohře“. Cílem akce je řeka Ohře bez odpadků a předmětů, které do ní nepatří. Úklid bude probíhat jak v toku řeky, tak na březích téměř po celé délce řeky v Karlovarském kraji.